Během předávání této sekce došlo k potížím
Během předávání této sekce došlo k potížím

Právní upozornění

1. Právní informace  

Pro účely ustanovení čl. 10 odst. 1 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronické pošty se uvádí, že poskytovatelem služeb je společnost BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L. (dále jen BARCELÓ HOTEL GROUP) se sídlem v Palma de Mallorca (Baleárské ostrovy, Španělsko), C / Josep Rover Motta, č. 27, PSČ 07006, IČO B-07.918.287, zapsaná v obchodním rejstříku na Mallorce, strana 62, svazek 1606, oddíl 8, list PM-30.506, 1.zápis. Kromě toho uvádíme následující kontaktní email, na který nám můžete zaslat vaše připomínky: sac2@barcelo.com 

2. Uživatelé 

Přístup ne tento web společnosti BARCELO HOTEL GROUP nebo jeho používání jsou spojeny s uživatelskou podmínkou, pode níž uživatel při přístupu na web a jeho používání přijímá uživatelské podmínky zde uvedené. Výše uvedené podmínky platí bez ohledu na Obecné smluvní podmínky, které jsou platné tam, kde jsou použitelné. 

3. Ochrana osobních údajů 

Více informací získáte na naší zásady ochrany osobních údajů

4. Průmyslové a duševní vlastnictví 

Veškerý obsah na těchto webových stránkách, včetně, ale nejenom článků, textů, náčrtků, fotografií, obrázků, log, videí, audionahrávek, databází, softwaru a webu jako celku, je majetkem společnosti BARCELÓ HOTEL GROUP jakožto vlastníka domény a/nebo právnické osoby, oprávněné k jejich používání na základě udělení licence třetí strany, a proto je jejich používání zakázáno bez výslovného předchozího povolení. 

Ochranné známky, obchodní názvy, loga a další rozlišovací znaky, nacházející se na webových stránkách, jsou vlastnictvím společnosti BARCELÓ HOTEL GROUP, nebo platí, že tento subjekt má příslušnou licenci k jejich vkládání na web. 

Veškeré používání a/nebo využívání bude vyžadovat předchozí povolení společnosti BARCELÓ HOTEL GROUP, což může být učiněno prostřednictvím licenčního webu používání obsahu www.barcelobrandsite.com, předchází přijetí uživatelských podmínek pro používání tohoto ze strany uživatele. Při neexistenci výslovného oprávnění a bez předchozího souhlasu výše uvedeného je uživateli zakázáno reprodukovat, distribuovat, veřejně komunikovat a přeměňovat obsah a/nebo ochranné známky pro komerční účely nebo zisk. 

5. Vyloučení záruk a odpovědnosti 

Společnost BARCELÓ HOTEL GROUP není v žádném případě odpovědná za škody a újmy jakékoliv povahy, které mohou způsobit například: chyby nebo opomenutí v obsahu, nedostatečná dostupnost portálu nebo přenos virů či malwaru nebo programů závadného obsahu, a to i přesto, že byla přijata všechna nezbytná technologická opatření, aby se tomu zabránilo. 

6. Platná legislativa a pravomoci 

Toto právní upozornění se řídí španělským právem. V případě jakýchkoli sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s webovou stránkou nebo činností, která na ní probíhá, budou příslušné soudy Palma de Mallorca, přičemž se uživatel výslovně vzdává jakékoli jiné jurisdikce, která může odpovídat.